Stämjärn o dyl

Stämjärn, skölpar och lockbettlar.